PRIVACY

Adatvédelem

AZ IBSA Institut Biochimique SA ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Az IBSA mindig kiemelt figyelmet fordított a birtokába került információk bizalmas kezelésére, védelmére és biztonságára, különösen, ha a vele kapcsolatba került vásárlók és ügyfelek személyes adatairól van szó.
Az adatvédelmi nyilatkozat célja a www.ibsa.hu címen elérhető weboldal felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a személyes adatainak feldolgozására használt eljárásokról.
Javasoljuk, hogy a böngészés folytatása és személyes adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.

Hatósági keretek - Ez a tájékoztató a személyes adatok feldolgozására vonatkozó európai uniós szabályozással összhangban készült (EU 2016/679 rendelet és 2002/58/EK irányelv).

Adatkezelő – IBSA SA - Cím - Via al Ponte 13, CH – 6900 Massagno - Lugano (továbbiakban az „Adatkezelő”).

Adatfeldolgozók - Az adatfeldolgozók és a csoport kapcsolt vállalkozásainak aktuális listája a privacy@ibsa.ch címre küldött e-mailben kérésre elérhető.

Adatvédelmi tisztviselő – Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt vagy DPO-t (Data Protection Officert) alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő az alábbi címen érhető el: dpo@ibsa.ch

A nyilatkozat érvényességi köre - Az adatvédelmi nyilatkozat a jelen weboldalra vonatkozik, az Adatkezelő által nem tulajdonolt, a linkeket böngészve megnyitható más weboldalakra nem.

Átirányítás külső weboldalakról - Ez a weboldal linkek segítségével elérhető harmadik fél által tulajdonolt weboldalakról. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik fél által tulajdonolt weboldalak adatkezelésével, illetve harmadik fél által kiadott hitelesítő adatok kezelésével kapcsolatosan.

Nyilatkozat és tájékoztatók - Ez a weboldal az Adatkezelő által végzett tevékenységekre vonatkozó tájékoztatást végez. Ezért, a legtöbb esetben, a weboldal személyes adatokat kér öntől.
Bizonyos, például az alábbi esetekben ki kell töltenie egy adatbejelentő lapot. Ezekben az esetekben kap egy törvény által előírt adatvédelmi tájékoztatót, amelyben szerepel az adatok és egyéb információk felhasználásának módja. Javasoljuk, hogy az adatok megadása előtt olvassa el a tájékoztatót. Emellett abban a néhány esetben, ahol más célokra gyűjtünk személyes adatokat, erre egyértelműen felhívjuk a figyelmét a törvény által előírt tájékoztatókban az átláthatóság és a teljes körű tájékoztatás érdekében.

Az adatok feldolgozásába való beleegyezés - A tájékoztatók célja az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan az adatfeldolgozás korlátainak és módszereinek ismertetése, amelynek alapján a látogatók szabadon kifejezhetik beleegyezésüket (amennyiben szükséges) és hozzájárulásukat adhatják az adatok begyűjtéséhez és későbbi felhasználásához.

Böngészési vagy metaadatok - A weboldalon használt információtechnológiai rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során nyomkövetést vagy metaadat- (személyes adat) gyűjtést végeznek, amelyek továbbítása implicite szerepel az internetes kommunikációs protokollok használatában. Ezen információk gyűjtése (amelyet emiatt „passzívnak” is neveznek) akkor is megtörténhet, ha ön nem regisztrált a szolgáltatásra és az adatgyűjtésben nem játszik aktív szerepet. 
Ebbe a kategóriába tartoznak az alábbi adatok: IP címek, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer, a doménnév és a megnyitott és bezárt weboldalak címei, a felhasználó által az oldalról megnyitott oldalakra vonatkozó információk, a belépés időpontja, az adott oldalon való tartózkodás hossza, a belső út és a felhasználó számítógépes környezetének és operációs rendszerének egyéb paramétereinek elemzése.
Ezeket a műszaki és elektronikus adatokat kizárólag tömeges és nem közvetlenül azonosítható formában gyűjtik. Arra használhatják fel őket, hogy a weboldal ellen elkövetett állítólagos számítógépes bűncselekmények esetén meghatározzák a felelőst vagy kérésre a közigazgatási hatóságok rendelkezésére bocsássák azokat.

Cookie (átirányítás) - A weboldal által használt cookie-kra vonatkozó információkért kérjük olvassa el a vállalat Cookie kezelési tájékoztatóját.

Az adatgyűjtő weboldal részei - Az alábbi részek a weboldal azon részei, ahol megadhatja személyes adatait, és található rajtuk egy rövid leírás is az adatgyűjtés céljára vonatkozóan. A vonatkozó adatvédelmi tájékoztató megtalálható az egyes oldalakon.

  • Írjon nekünk: A weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján érkezett adatokat kizárólag az öntől érkezett kérdések megválaszolására használjuk fel. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célból, illetve bármilyen precedens igazolása érdekében őrizzük meg;
  •  CV küldése: Az IBSA csoport vállalatainak oldalain található „Karrier” menüponton keresztül, a megfelelő űrlap kitöltésével beküldött önéletrajzok alapján bíráljuk el a jelentkezéseket a jelenlegi és a jövőbeli üzleti igények alapján;

Feldolgozási módszerek - A személyes adatokat elektronikus eljárások és médiumok segítségével dolgozzuk fel.

A személyes adatok tárolása - A személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig arra a begyűjtés céljának teljesítése érdekében szükség van. Az ezzel kapcsolatos jogainak leírása alább található.

Az adatok opcionális rendelkezésre bocsátása - Ha nincs másként meghatározva, akkor az adatok rendelkezésre bocsátása az adatalany részéről opcionális. Amennyiben azonban nem bocsátja rendelkezésre a kért adatokat, akkor előfordulhat, hogy a kérése vagy az adott művelet nem teljesíthető.

Az adatok feldolgozási helye - A weboldal internetes szolgáltatásaival kapcsolatos feldolgozás és a szerver kezelésének helye: Tinext SA Viale Serfontana 7, 6834 - Morbio Inferiore - Svájc.

A személyes adatok megosztási köre - Ha az adott tájékoztatóban nincs máshogyan megjelölve, akkor a weboldalon gyűjtött személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő nevében eljáró, speciálisan adatfeldolgozással megbízott vagy a kért szolgáltatás kezeléséért felelős személyek férhetnek hozzá.

Az oldalon gyűjtött személyes adatok megosztása - Az oldalon gyűjtött személyes adatokat nem osztják meg meghatározatlan személyekkel.

Külföldre történő adattovábbítás – A weboldalon gyűjtött adatokat nem továbbítják az Európai Unión kívülre.

A személyes adatok védelmének joga - A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan az adatalany bármikor kaphat megerősítést az adatkezelő birtokában lévő adatok meglétéről, illetve azok tartalmáról és eredetéről. Az adatalany kérheti az adatok kiegészítését vagy kijavítását, vagy a törvény által lehetővé tett esetekben a hordozhatóságot, a feldolgozás korlátozását és a feldolgozott adatok törlését, valamint jogos indokkal megtagadhatja a személyes adatok feldolgozásába való beleegyezést. Az adatalany kérésére rendelkezésre bocsátjuk az Adatfeldolgozók aktuális listáját. Az adatalanynak szintén jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy jogait nem tartották tiszteletben vagy nem kaptak őket törvényesen megillető választ a feltett kérdésükre.

Hogyan gyakorolhatom a jogaimat? - Jogait az alábbi emailcímen történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja privacy@ibsa.ch

A nyilatkozat módosítása - Ha új szektorra vonatkozó szabályozások lépnek életbe, illetve a felhasználói szolgáltatások ellenőrzése vagy frissítése esetén előfordulhat, hogy változtatni kell a személyes adatok feldolgozásának módján. Ezért a nyilatkozat tartalma időről-időre változhat, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt. A nyilatkozat dátuma mindig az utolsó frissítés dátuma.

Készült: 2018. május 23. (az eredeti nyilatkozat készítésének dátuma)
Legutóbbi frissítés: 2019. január 1. (a legutóbbi frissített változat dátuma).