Transzparencia

IBSA Pharma Kft. a Magyarországon hatályos jogrendszernek megfelelő, etikus magatartást a legkiemelkedőbb szinten képviseli.
Az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel való állandó kommunikációjával, segíti az átlátható és színvonalas betegellátás biztosítását.
Nemzetközileg elismert vállalatunk az egészségügyben számos partnerrel áll kapcsolatban, beleértve magánvállalatokat, egészségügyi központokat, valamint állami tulajdonú organizációkat. Az IBSA Pharma Kft. összes tevékenységét a teljes felelősség vállalás jellemzi, ami a Transzparencia Kódex követelményének megfelel.
A Kódex a gyógyszeripari ágazat önszabályozó törekvésének eredménye.
A Kódex irányelve szerint a magyarországi székhelyű és működésű egészségügyi szervezeteknek (HCO) és az országban praktizáló szakembereknek (HCP) nyújtott anyagi támogatást különböző kategóriákban átlátható módon, csoportosítva évente teszi közzé.
Azon támogatások tartoznak ide, melyek a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten egészségügyi szakemberek és/vagy egészségügyi szolgáltatók / szervezetek részére vagy javára történt.
 
IBSA Pharma Kft. elkötelezett a Magyar Transzparencia Kódex betartásában.

 

Munkatársai arra törekednek, hogy minél több hasznos információval lássák el a szakembereket, egészségügyi központokat, betegeket az általuk forgalmazott gyógyszerek helyes használatáról annak érdekében, hogy a különböző betegségek gyógyítása a lehető leghatékonyabban és biztonságosan történjen.
A folyamatos legmagasabb szintű együttműködés teret ad az innovációknak az egészségügyi oktatás minőségének javítására, valamint a betegek szükségleteinek beazonosítására.

Az IBSA Pharma Kft. teljes mértékben elismeri és támogatja az EFPIA (Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége) kezdeményezéseit, – melyet Magyarországon, mint az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagja-, magára kötelezőnek tart, így az átadott értékek vonatkozó adatokat a következő év közepéig kategóriák szerint részleteiben hozza nyilvánosságra.
A Transzparencia Kódexnek megfelelően a publikációnak tartalmaznia kell az egészségügyi szakemberek / egészségügyi szolgáltatók nevét, és a juttatás összegét. Azonban az adatvédelmi törvényeket betartva a publikált adatok közzététele önkéntes hozzájárulásokon alapul. Ezért az IBSA Pharma Kft. előzetesen hozzájárulást kér minden egyes egészségügyi szakembertől ahhoz, hogy nevüket és a számukra átadott értékek adatait közzé tegye. Amennyiben az adott szakember nem járul hozzá az egyéni bontásban történő közzétételhez, a számára fizetett pénzbeli juttatások és átadott értékek összesített formában, név nélkül kerülnek a publikált adatokba. Az egészségügyi szervezetektől is hozzájárulást kell kérni, amennyiben a pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást közvetlenül a szervezet kapta. A feltüntetett átadottérték ÁFA, SZJA, EHO mentes.
 
A publikáció nem tartalmazza a Gyftv. előírásával összhangban

 •  a csekély értékű ajándékokat
 • orvosi gyakorlathoz kapcsolódó anyagokat
 • edukációs célokat szolgáló eszközöket
 • kizárólag nem vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos juttatásokat
 • ingyenes orvosi mintákat
 • csekély értékű vendéglátásokat
 • valamint nem tartoznak ebbe a körbe a karitatív szervezetek

A közzétett kategóriák a következők lehetnek:

 • Adományok, támogatások
 • Rendezvényeken történő részvétele
 • Regisztrációs díjak
 • Utazás és szállás költségek
 • Rendezvénnyel összefüggésben kötött egyéb megállapodások
 • Szolgáltatási és tanácsadási szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos juttatások (pl. előadói megbízás)
 • Kutatás- fejlesztéshez kapcsolódó juttatások

 
 
Az adatkezelés célja, hogy a gyógyszeripari vállalatok a kódexnek megfelelően tett kötelezettségvállalását teljesítse. Az adatokat az IBSA Pharma Kft. köteles 3 évig megőrizni és nyilvánosan elérhetővé tenni elsődlegesen magyar, másodlagosan angol nyelven. A közzétételek tartalmazzák a publikáció idejét valamint helyszínét, az Európai Unió határain belül. A közzétett jelentések a képviselt ország pénznemében értendőek (Forint HUF)